all products

Kunst en de zin van ons bestaan

34.95

In dit boek moedigt Onno Zijlstra in woord en ook veel beeld op inspirerende wijze het gesprek aan over de zinvraag in samenhang met het denken over kunst. Hiertoe haalt hij zes denkers voor het voetlicht die in de moderne tijd de zinvraag indringend aan de orde hebben gesteld en de kunst nadrukkelijk bij hun reflecties hebben betrokken: Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche en Wittgenstein. Zij hebben, binnen een gedeelde traditie, sterk uiteenlopende visies. Zo geven zij ons denken houvast en speelruimte tegelijk.

Dit boek kun je kopen via ArtEZ press:
https://artezpress.artez.nl/nl/boeken/kunst-en-de-zin-van-het-bestaan/

Specificaties
uitgeverij: ArtEZ Press
auteur: Onno Zijlstra
lithografie: Colour& Books
druk - en bindwerk: Platform P
formaat: 15 × 22 cm

  • Image of Kunst en de zin van ons bestaan
  • Image of Kunst en de zin van ons bestaan
  • Image of Kunst en de zin van ons bestaan
  • Image of Kunst en de zin van ons bestaan
  • Image of Kunst en de zin van ons bestaan